פדוה חנא

fadwa

פדוה חנא מכפר ראמה. סיימתי את לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ב 2008. כיום סטודנטית לתואר שני בריפוי בעיסוק. מאז 2008 עד היום עובדת כמרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית בנהריה בתפקיד של אחראית תחום ילדים, בנוסף, ממלאת תפקיד אחראית צוות ריפוי בעיסוק במכון להתפתחת הילד "אמיר סנטר" בשני סניפים בצפון. 

נושא המחקר: פעילויות יומיום ,הרגלי שינה ואיכות חיים: השוואה בין ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה לבין ילדים טיפוסיים.

ילדים עם הפרעה התפתחותית בקרואדינציה (DCD) מפגינים ליקוי משמעותי בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית אשר משפיע בצורה ניכרת על הישגם האקדמיים ועל ביצוע פעילויות יומיומיות (ADL). שיעורם של ילדים עם DCD בטווח גילאים 5-11 שנים מוערך ב- 5-6% (APA, 2013).
הקשיים המוטוריים של ילדים עם DCD משפיעים בצורה ניכרת על ביצוע מגוון רחב של ADL כגון לבוש, אכילה, טיפול עצמי ומשחק, אשר דורשות מיומנויות מוטוריות עדינות וגסות (Cermak et al., 2002; May-Benson et al., 2002). קושי בתפקוד יומיומי משפיע על היכולת של הילד להשתתף בפעילויות בסביבת המשפחה וביה"ס ואף עלול להוביל לבעיות בריאותיות ואיכות חיים ירודה. (Case-Smith, 1993; Edwards & Christiansen, 2005). בנוסף לכך, Barnett ו Wiggs (2012) הראו כי בהשוואה לקבוצת הביקורת, ילדים עם DCD סבלו יותר מבעיות שינה אשר השפיעו על כלל התחומים של איכות חייהם ותפקודם היומיומי.
למרות החשיבות של תפקוד יומיומי והרגלי שינה יעילים וההשפעה האפשרית שלהם על איכות החיים של הילד, מעט מאוד מידע קייים על ADL והרגלי שינה של ילדים עם DCD ועל ההשפעה שלהם על איכות חייהם.
על כן, מטרת המחקר היא להשוות את פעילויות יומיום ,הרגלי שינה ואיכות חיים בין ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה לבין ילדים טיפוסיים.
השערות המחקר: 1.ילדים טיפוסיים יציגו ביצועים טובים יותר באופן משמעותי בתפקודי ADL בהשוואה לילדים עם DCD כפי זה יבוא לידי ביטוי בשאלון ביצוע פעילויות יומיום. 2.ילדים עם DCD יציגו יותר הפרעות שינה בהשוואה לילדים טיפוסיים כפי שזה יבוא לידי ביטוי בשאלון הרגלי שינה של ילדים (CSHQ).
3.איכות החיים של ילדים טיפוסיים תהיה גבוהה יותר באופן משמעותי בהשוואה לילדים עם DCD כפי שזה יבוא לידי ביטוי בשאלון להערכת איכות חיים PedsQL™. 4.ימצא קשר שלילי מובהק בקרב קבוצת המחקר בין הביצוע שלהם בתפקודי יומיום לבין הפרעות השינה. 5 .ימצא קשר חיובי מובהק בקרב קבוצת המחקר בין הביצוע שלהם בתפקודי יומיום לבין איכות החיים שלהם. 6.ביצוע הילדים בפעילויות יומיום והרגלי השינה שלהם ינבאו בצורה הטובה ביותר את איכות החיים שלהם.
אוכלוסיית המחקר: המחקר יכלול 60 ילדים ישראליים בגילאי 4-12 שנים משני המינים. הדגימה תהיה על פי מדגם נוחות. קבוצת המחקר תכלול 30 ילדים עם אבחנה של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה שיאובחנו ע"י החוקרת כ DCD על פי הגדרת ה DSM-V ((APA, 2013 ועל פי ציונם באבחון ה 2-ABC-M (במידה וציונם נמוך מאחוזון- 5). על מנת לאושש את האבחנה שך DCD, ייעשה שימוש בשאלון Children Activity Scale – Parents (ChAS-P) שהינו שאלון הורים סטנדרטי לזיהוי ילדים עם DCD .
קבוצת הביקורת תכלול 30 ילדים טיפוסיים אשר שיותאמו לקבוצת הילדים במחקר על פי גיל , מין ולאום.
ניתוח הנתונים ייעשה על ידי תוכנת SPSS 22. השערה 1 תיבדק ע"י מבחן T- test למדגמים בלתי תלויים. השערה 2 ו 3 ייבדקו ע"י מבחן MANOVA. השערה 4 ו 5 ייבדקו ע"י מבחן פירסון. השערה 6 תיבדק ע"י Linear regression analysis.