כלי הערכה שפותחו במעבדה

מצגת הכרות עם שאלונים להערכת תפקוד שפותחו במעבדה

קישור למצגת


סולם הערכה לילד

קישור למילוי מקוון (Child Evaluation Checklist (CHECK; Rosenblum, Ezra Zandani, Deutsch-Castel, & Meyer, 2019

שאלון CHECK להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CHECK

שאלון להערכת מאפייני משחק של ילדים

קישור למילוי מקוון (My Child's Play Questionnaire (MCP; Schneider & Rosenblum, 2014

שאלון MCP להדפסה

תעודה מזהה 

פרסומים של ה-MCP

סולם פעילות לילדים לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב ילדים צעירים - דיווח הורה

קישור למילוי מקוון (Children Activity Scale (ChAS-P; Rosenblum, 2006

שאלון ChAS-P להדפסה- עברית

שאלון ChAS-P להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-ChAS-P

סולם פעילות לילדים לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב ילדים צעירים - דיווח מורה/גננת

קישור למילוי מקוון (Children Activity Scale (ChAS-T; Rosenblum, 2006

שאלון ChAS-T להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-ChAS-T

שאלון להערכת פעילויות הפנאי לילדים בגילאי גן

קישור למילוי מקוון (Children’s Leisure Assessment Scale-Preschool (CLASS-Pre; Rosenblum, Waissman, & Diamond, 2017

שאלון CLASS-Pre להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CLASS-Pre

שאלון מיומנוית ציור

קישור למילוי מקוון (Drawing Proficiency Screening Questionnaire (DPSQ; Shooman & Rosenblum, 2014 

שאלון DPSQ להדפסה- עברית

שאלון DPSQ להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-DPSQ

שאלון להערכת התנהלות בשגרות יום יום

קישור למילוי מקוון (Executive Functions & Occupation Rating Scale (EFORTS; Frisch & Rosenblum, 2014

שאלון EFORTS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-EFORTS

סולם להערכת קריאות הכתב

קישור למילוי מקוון (Handwriting Legibility Scale (HLS; Barnett, Prunty, & Rosenblum, 2018

שאלון HLS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HLS

שאלון לדיווח הורים ו/או מורים אודות מיומנויות הכתיבה של הילד

קישור למילוי מקוון (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire (HPSQ; Rosenblum, 2008 

שאלון HPSQ להדפסה- עברית

שאלון HPSQ להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HPSQ

שאלון לדיווח עצמי לילדים אודות מיומנויות כתיבה 

קישור למילוי מקוון (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire for Children (HPSQ-C; Rosenblum and Gafni-Lachter, 2015

שאלון HPSQ-C להדפסה- עברית

שאלון HPSQ-C להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HPSQ-C

שאלון להערכת פעילויות הפנאי של ילדי בית הספר

קישור למילוי מקוון (Children's Leisure Assessment Scale (CLASS; Rosenblum, 2010

שאלון CLASS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CLASS

 

שאלון פעילויות יום יומיות למתבגרים

קישור למילוי מקוון (Daily Activities for Youth Opportunity (Day Opp; Fogel & Rosenblum, submitted

שאלון DAY Opp להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-DayOpp

שאלון להערכת השתתפות בפעילויות עם אוכל

קישור למילוי מקוון Celiac Disease Children's Activities Chart (CD-Chart; Meyer & Rosenblum, 2017)

שאלון CD-Chart להדפסה
תעודה מזהה

פרסומים של ה-CD-Chart

שאלון לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב מתבגרים ומבוגרים

קישור למילוי מקוון (Adult Developmental Coordination Disorder Checklist (ADC; Kirby, Edwards, Suggden & Rosenblum, 2010

שאלון ADC להדפסה - עברית
שאלון ADC להדפסה - ערבית
 תעודה מזהה

פרסומים של ה- ADC

שאלון התארגנות בזמן

קישור למילוי מקוון (Time Organization and Participation (TOPS; Rosenblum, 2012

שאלון TOPS להדפסה-עברית

שאלון TOPS להדפסה-ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-TOPS