כלי הערכה שפותחו במעבדה

 

Evaluation tools developed in the laboratory

(Will appear also in English soon)

מצגת הכרות עם שאלונים להערכת תפקוד שפותחו במעבדה

קישור למצגת


סולם הערכה לילד

קישור למילוי מקוון (Child Evaluation Checklist (CHECK; Rosenblum, Ezra Zandani, Deutsch-Castel, & Meyer, 2019

שאלון CHECK להדפסה- עברית

שאלון CHECK להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CHECK

שאלון להערכת מאפייני משחק של ילדים

קישור למילוי מקוון (My Child's Play Questionnaire (MCP; Schneider & Rosenblum, 2014

שאלון MCP להדפסה

תעודה מזהה 

פרסומים של ה-MCP

סולם פעילות לילדים לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב ילדים צעירים - דיווח הורה

קישור למילוי מקוון (Children Activity Scale (ChAS-P; Rosenblum, 2006

שאלון ChAS-P להדפסה- עברית

שאלון ChAS-P להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-ChAS-P

סולם פעילות לילדים לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב ילדים צעירים - דיווח מורה/גננת

קישור למילוי מקוון (Children Activity Scale (ChAS-T; Rosenblum, 2006

שאלון ChAS-T להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-ChAS-T

שאלון להערכת פעילויות הפנאי לילדים בגילאי גן

קישור למילוי מקוון (Children’s Leisure Assessment Scale-Preschool (CLASS-Pre; Rosenblum, Waissman, & Diamond, 2017

שאלון CLASS-Pre להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CLASS-Pre

שאלון מיומנוית ציור

קישור למילוי מקוון (Drawing Proficiency Screening Questionnaire (DPSQ; Shooman & Rosenblum, 2014 

שאלון DPSQ להדפסה- עברית

שאלון DPSQ להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-DPSQ

שאלון להערכת התנהלות בשגרות יום יום

קישור למילוי מקוון (Executive Functions & Occupation Rating Scale (EFORTS; Frisch & Rosenblum, 2014

שאלון EFORTS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-EFORTS

סולם להערכת קריאות הכתב

קישור למילוי מקוון (Handwriting Legibility Scale (HLS; Barnett, Prunty, & Rosenblum, 2018

שאלון HLS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HLS

שאלון לדיווח הורים ו/או מורים אודות מיומנויות הכתיבה של הילד

קישור למילוי מקוון (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire (HPSQ; Rosenblum, 2008 

שאלון HPSQ להדפסה- עברית

שאלון HPSQ להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HPSQ

שאלון לדיווח עצמי לילדים אודות מיומנויות כתיבה 

קישור למילוי מקוון (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire for Children (HPSQ-C; Rosenblum and Gafni-Lachter, 2015

שאלון HPSQ-C להדפסה- עברית

שאלון HPSQ-C להדפסה- ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-HPSQ-C

שאלון להערכת פעילויות הפנאי של ילדי בית הספר

קישור למילוי מקוון (Children's Leisure Assessment Scale (CLASS; Rosenblum, 2010

שאלון CLASS להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-CLASS

 

שאלון פעילויות יום יומיות למתבגרים

קישור למילוי מקוון (Daily Activities for Youth Opportunity (Day Opp; Fogel & Rosenblum, submitted

שאלון DAY Opp להדפסה

תעודה מזהה

פרסומים של ה-DayOpp

שאלון להערכת השתתפות בפעילויות עם אוכל

קישור למילוי מקוון Celiac Disease Children's Activities Chart (CD-Chart; Meyer & Rosenblum, 2017)

שאלון CD-Chart להדפסה
תעודה מזהה

פרסומים של ה-CD-Chart

שאלון לאיתור תסמינים של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) בקרב מתבגרים ומבוגרים

קישור למילוי מקוון (Adult Developmental Coordination Disorder Checklist (ADC; Kirby, Edwards, Suggden & Rosenblum, 2010

שאלון ADC להדפסה - עברית
שאלון ADC להדפסה - ערבית
 תעודה מזהה

פרסומים של ה- ADC

שאלון התארגנות בזמן

קישור למילוי מקוון (Time Organization and Participation (TOPS; Rosenblum, 2012

שאלון TOPS להדפסה-עברית

שאלון TOPS להדפסה-ערבית

תעודה מזהה

פרסומים של ה-TOPS