ביום רביעי 12.12.18, היה לנו הכבוד להשתתף ולהציג בסימפוזיון סיעוד ומקצועות הבריאות אשר התקיים לראשונה בכנס האיגוד הנוירולוגי בישראל
בסימפוזיון הוצגו מגוון נושאים מרתקים הקשורים לאוכלוסיות מגוונות ודנו בנקודת המבט הייחודית של מקצועות הבריאות השונים ותרומתם בתהליכים הטיפולים. 


במושב השלישי של סימפוזיון אשר התמקד בנושא דמנציה, ד"ר סוניה מאיר, מנהלת המעבדה בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה בראשותה של פרופ' שרה רוזנבלום, הרצאה בנושא "התפקוד היום יומי של אנשים עם דמנציה - הערכה והתערבות". ההרצאה הדגשיה את חשיבות הערכה מבוססת עיסוק ומיקוד הטיפול בעיסוקים משמעותיים לאדם. 
אנו גאים ליטול חלק מהראיה ההולכת ומתפתחת של הבנת החישבות של מערכת יחסי הגומלין שבין תפקוד האדם, מוגבלות ובריאות, כפי שמפורט במודל ארגון הבריאות העולמי [International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF.   

Neurology 2018

NEWrology 2018